Fireexpert Logo HeaderInterreg logo transparent

Vprašanje

Odgovor

Katere vrste storitev ponujate glede na CE oznako gradbenih proizvodov? Posamezni partnerji konzorcija lahko zagotovijo vse storitve, povezane s požarnimi zahtevami za proizvode, ki sodijo v področje uporabe CPR (305/2011): preskušanje in certificiranje gradbenih proizvodov, ki jih zajemajo harmonizirani standardi, kot tudi izdaja ETA, ki temeljijo na EAD, vključno z razvojem EAD za izdelke, ki niso zajeti v harmoniziranem standardu za proizvod.
Ali lahko izvedete tudi raziskovalne metode in postopke testiranja za katere druge materiale poleg betona? Če da, katere metode je mogoče uporabiti? Kapacitete partnerjev zagotavljajo tudi nestandardno testiranje, zlasti preskušanje materialov. V raziskavah materialov se široko uporablja stožčasti kalorimeter (ISO 5660-1). Lahko se poveže z FTIR za analizo požarnega plina med poskusom. Poleg tega so na voljo tudi druge metode, kot so TGA in DSC, ter mikro-tomografija in elektronska mikroskopija. Zato je na voljo celoten sklop za opredelitev razvitega gradiva.
Kako se določa požarne lastnosti gradbenih materialov in konstrukcij?

Požarne lastnosti gradbenih materialov in konstrukcij se običajno določa s standardnimi preskusnimi metodami.

Ločimo:

 1. metode za preskušanje požarnih lastnosti gradbenih materialov oz. preskušanje gradbenih materialov glede odziv na ogenj. Nekaj osnovnih metod, uveljavljenih v V EU:
  • preskus negorljivosti skladno s SIST EN ISO 1182,
  • ugotavljanje specifične toplote zgorevanja skladno s SIST EN ISO 1716,
  • preskus z malim plamenom skladno s SIST EN ISO 11925-2,
  • preskus učinka enega samega gorečega predmeta – SBI skladno s SIST EN 13823,
  • preskus odziva talnih oblog na ogenj skladno s SIST EN ISO 9239-1,
  • preskušanja strešnih kritin skladno s SIST-TS ENV CEN/TS 1187.
  Rezultate preskušanj se ovrednoti skladno s t.i. standardi za klasifikacijo materialov, skladno s SIST EN 13501-1.
 2. Metod za preskušanje požarne odpornosti gradbenih konstrukcij je veliko, saj je za vsako vrsto konstrukcije svoja, npr.:
  • preskušanja nosilnih elementov kot so stene, stropovi, strehe, nosilci,
  • preskušanja nenosilnih gradbenih elementov kot so stene, stropovi, obešene fasade,
  • preskušanja požarne odpornosti vrat in oken,
  • itd.
  Gradbene konstrukcije se na osnovi preskušanj požarne odpornosti klasificira skladno s SIST EN 13501-2.
Kakšne so prednosti uporabe betona v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali s stališča požarne zaščite stavbe? Beton brez organskih primesi je negorljiv gradbeni material. Požarna odpornost nosilnih betonskih konstrukcij, kot so stebri, nosilci in stropovi je odvisna predvsem od debeline sloja betona do nosilne armature. V požaru zaradi visoke temperature zaščitni sloj betona sčasoma odpade.