Fireexpert Logo HeaderInterreg logo transparent

Projekt FIREEXPERT

Cilj projekta FIREEXPERT je vzpostavitev strokovnega in inovacijskega središča za gradbeno industrijo in industrijo gradbenega materiala, ki bo delovalo na področju protipožarne zaščite v obliki živega laboratorija, »LivingLab« (kratica: LL). Glavni output projekta je pisni dokument, ki določa vzpostavitev in organiziranost središča in njegovih dejavnosti. Središče bo ponujalo napredne eksperimentalne (požarni testi) in numerične (simulacije) raziskave za adaptacijo in optimizacijo požarnega odziva proizvodov v fazi njihovega načrtovanja in razvoja. Pri tem bodo v ospredje postavljene potrebe uporabnika. Lastnosti materiala kot so temperatura in nosilnost ter spremembe kakovosti preskusnih vzorcev, se dokumentirajo pred, med in po požarnih preskusih. Projektni partnerji so v sklopu živega laboratorija deležni najnovejših znanj iz raziskav in razvoja.

Kdo lahko postane partner LL?

 • Osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Protipožarni oddelki
 • Strokovnjaki za protipožarno zaščito
 • Podjetja v procesu razvoja novih proizvodov
 • Preskusni laboratoriji
 • Zavarovalnice

Prednosti partnerja LivingLaba v okviru projekta FIREEXPERT:

 • Izmenjava znanja in izkušenj znotraj partnerskega konzorcija
 • Raziskovalni projekti za mala in srednja podjetja bodo postali izvedljivi
 • Certificiranje gradbenih proizvodov
 • Napredne inženirske metode za oceno nastanka in širjenja ognja
 • Krepitev na področju raziskav, tehnološkega razvoja, konkurenčnosti in inovacij
 • Čezmejno sinergistično sodelovanje z relevantnimi udeleženci razvoja
 • Čezmejna komunikacija in izmenjava informacij s strokovnjaki
 • Usposabljanje na področju protipožarne zaščite (načrtovanje zaščite pred požarom, gašenje/nadzor, analiza vzrokov za nastanek požara)