Fireexpert banner 2

FIREEXPERT je raziskovalni program financiran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020.  V okviru programa se sofinancirajo čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. (več o programu: http://www.si-at.eu).

Polno ime projekta:
Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru